Atölyeler anasayfa
E-mail adresiniz:
 Şifreniz: Beni Hatırla
Özleşim Topluluğu
268 konu, 146 üye
http://atolyeler.edebiyatdefteri.com/atolyedetay/12/ozlesim-toplulugu.html
  + Tüm tartışmalar
  + Yeni tartışma aç
  + Tüm mutfak
  + Yeni ürün ekle
  + Tüm kütüphane
  + Yeni bilgi ekle
  + Tüm haberler
  + Yeni haber gönder
  + Hakkımızda
  + Kurallarımız
  + Yöneticiler
  + Tüm üyeler
  + Atölyeyi duyur
  + Atölyeye katıl


 


Şuan online atölye üyesi yok.Atölye Bilgileri
Üye sayısı:
146
Tür:
Edebiyat
Kuruluş tarihi:
15/7/2008
Kurucu:
şahamettin

ÖZLEŞİM AKADEMİ - 1 - özleşim öğreniyoruz …*)(**)(*


(kolay yoldan Özleşim *)(*öğreniyoruz..)
alfabemizde 29 harf bulunmaktadır...

bunlar sırasıyla :abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz .

a e ı i o ö u ü sesli (ünlü) ( 8 tane )
b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z. ( 21 tane )HECE

Hece: Ağzımızın bir hareketiyle çıkan seslere HECE denir.

örnek:
kitaplık= ( i a ı ) 3 sesli harf var o halde kelime üç hecelidir... ( ki tap lık )....

not: bir kelimede o kelimenin hece sayısı kadar sesli harf vardır..Açık Heceyi Öğrenelim :


güzel Türkçe'mizde sekiz tane sesli (ünlü ) harf var bunlar :

a e ı i o ö u ü = bu harflerin seslerini dudağımızı açıp kapamadan da çıkarabiliriz..

(sesli harfleri sürekli seslendirdiğimizde ağzımız açık kalır .)


a e ı i o ö u ü ile biten hecelere açık hece denir.


örnek: ba - le -kı - mi -so- rö -şu -tü ...

bu heceler sesli harfle bitmiştir..( söylerkende ağzımız açık kalmakta bu da bir ip ucu olabilir..) dolayısıyla açık hecedir...


açık heceyi nokta (.) ile gösteririz ...


örnek:

bale = ba + le = b (a ) l (e) => a (.) e (.)

bale =(açık hece ) (açık hece) = ( . . )

bale = ( . . )
Kapalı Hece :


sessiz harflerimiz 21 tanedir.bunlar :

b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z.

sessizler harfler tek başlarına okunamazlar daima sesli harf yardımı ile okunurlar ..

tek başına genelde ağzımızı (dudak diş dil hareketleriyle ) kapatarak ses çıkarmaya çalıştığımızda zorlanırız...

bu harflerle biten hecelere kapalı hece denir...örnek :

enginar = en+gi +nar = e (n) + g(i) +na(r) = n (sessiz harf ..) + i (sesli harf ) + r (sessiz harf )


en gi nar =( n )(_)sessiz kapalı hece +( i )(.)(sesli açık hece +( r )(_) sessiz kapalı hece


enginar =en gi nar =( n) (i) ( r ) = kapalı açık kapalı = _ . _


enginar = en gi nar = _ . _


özleşim kendi kültürümüzü bağrında barındırır dünü ve bugünü sentezleyerek yarınlara taşır gelişmelere de açık olup evrensellik özellik de taşır...

hece özleşim özgün aruz serbest özelliklerin hepsini birden ya da bazılarını bir arada görmek mümkündür..
aruz daha modernize edilerek özgün olarak kullanılmaktadır...şair kendi kalıplarını istediği gibi kendisi oluşturma özgürlüğüne sahiptir...


dolayısıyla hece ve aruzla ilgili genel bir bilgi birikimi gerektirir...bugün bu bilgilere ulaşmak sadece bir tuşa basmaktan ibaret hale gelmiştir...

Edebiyat Defteri Atölye çalışmalarda bu anlamda bilgi yuvasıdır okuldur...

sayın Ansızın'a bizlere bu imkanı sağladığı için yürekten teşekkürler...
şimdi bir Özleşim şiir inceleyelim....


örnekteki Özleşim şiirde hem hece hem Özgün aruz özellikleri birlikte görmekteyiz....

ayrıca şiire orijinal yeni bir tarz daha ilave edilmiştir....tersinden de anlamlı olmakta...

Ters Ekolu Özleşim
Şairler doğsun yeryüzüne

...................................Yeryüzüne doğsun şairler

Şiirler yağsın yâr yüzüne

...................................Yüzüne yâr yağsın şiirler

Fikirler kansın hep sözüne

...................................Sözüne hep kansın fikirler

Aşıklar yansın yâr közüne

...................................Közüne yâr yansın aşıklar

Aşıklar çıksın gökyüzüne

Selamlar dursun can özüne
Aminler densin Hakk sözüne

Sabiha Küçüktüfekçi

...............................................
biz şiirin bu bölümünü alalım:
Şairler doğsun yeryüzüne

Şiirler yağsın yâr yüzüne

Fikirler kansın hep sözüne

Aşıklar yansın yâr közüneAşıklar çıksın gökyüzüne

Selamlar dursun can özüne
Aminler densin Hakk sözüne..........................................Hece Özellikleri:


5+4 hece vurgulu = Şa ir ler doğ sun (5 heceli) / yer yü zü ne (4 heceli )

= Şi ir ler yağ sın (5 heceli ) / yâr yü zü ne (4 heceli )

= Fi kir ler kan sın (5 heceli ) / hep sö zü ne (4 heceli )

= A şık lar yan sın (5 heceli ) / yâr kö zü ne (4 heceli )
Özleşim (Özgün Aruz )Özellikleri:Şairler doğsun yeryüzüne =


Şa ir ler / doğ sun / yer yü zü ne = a (.) r ( _ ) r ( _ ) / r ( _ ) ü (.) ü (. ) e (.)
. _ _ / _ _ / _ . . . /Şa ir ler = a sesli açık hece + r sessiz kapalı hece + r sessiz kapalı hece
Şairler=a (.) r ( _ ) r ( _ )

Şa ir ler = ( . _ _ )doğ sun = ğ sessiz kapalı hece + n sessiz kapalı hece = ğ ( _ ) n ( _ )

doğ sun = ( _ _ )


yer yü zü ne = r sessiz kapalı hece + ü sesli açık hece + ü sesli açık hece + e sesli açık hece

yer yü zü ne = ( _ . . . )
Şairler doğsun yeryüzüne
. _ _ / _ _ / _ . . . /

Şiirler yağsın yâr yüzüne

. _ _ / _ _ / _ . . . /

Fikirler kansın hep sözüne

. _ _ / _ _ / _ . . . /

Aşıklar yansın yâr közüne

. _ _ / _ _ / _ . . . /

........................................şiirin değerlendirmesi =


1) şiir hece özelliği taşımakta = 5+4 lük vurgulu 9 heceli

2) hece özellikleri = ilk kıta (a b a b ) uyaklı


3) Özleşim (modern aruz )özelliği taşımakta;
şair kendi özgün istediği bir kalıbı uygulamış = (. _ _ / _ _ / _ . . . / )
4) biçim olarak Özleşim uygulanmış =

………………..
………………..
………………..
……………….. (ilk bölüm dört dizeli )

………………….
…………………. (2. bölüm iki dizeli)

…………………. (son bölüm tek dizeli )

5) orijinallik katılmış ilk bölüme aruz tersinden de uygulanmış
(. _ _ / _ _ / _ . . . / (ters) ( _ . . . / _ _ / . _ _ ) )

6) Ters Ekolu Özleşim olarak ilk defa kullanılan bir isim konulmuştur....

7) bunların yanı sıra başka özelliklerde taşımakta ....değerli arkadaşlar çalışmalarınızda başarılar dilerim.....
sevgi saygı selamlarımla....
Sabiha Küçüktüfekçi
28.07.2008Sabiha KÜÇÜKTÜFEKÇİ - 27 Aralık 2008 Cumartesi
 
Ozan75  Ozan75 (21.3.2009 06:55:26)  

Emeğinize sağlık Hece vezni şiir yazmak isteyenler için güzel bir kaynak olmuş

ANADOLUM
Hece sayısı ( 10 )

Söküp atamam seni kalbimden
Bir esersin bana sen rabbimden
Değerin kat kat büyük herşeyden
Buram buram kokan Anadolum

Bu can çıksa bir gün bu bedenden
İz bıraktım sana geçliğimden
Seni kimseler alamaz elimden
Buram buram kokan Anadolum

Yaban elde ağarttım saçımı
Senden ırak büyüttüm yaşımı
Sana diktim gözümü kaşımı
Buram buram kokan Anadolum

Ozan Özdemir

 
Noumena  Noumena (26.1.2013 19:25:25)  

Öğretici bir yazı emeğinize sağlık.

ancak ben 9'luk yerine 11'liği kullanıyorum çoğunlukla..

 

 
Copyright 2006 - edebiyatdefteri.com - her hakkı saklıdır.